TURVAPUHELIMET JA LISÄLAITTEET


Turvapuhelin Caresse Alert

Turvapuhelin, joka voidaan kytkeä IP-tyyppiseen tai analogiseen puhelinjärjestelmään

Nykyaikaisten turva- ja apujärjestelmien ansiosta vanhukset ja liikuntaesteiset voivat asua entistä laajemmin kotonaan, ympäristössä joka useimmille merkitsee viihtyvyyttä, turvallisuutta ja korkeaa elämänlaatua. Kehitys etenee kohti korkean teknologian laiteratkaisuja, joissa hyödynnetään IT- ja televiestintäjärjestelmiä. Siksi on tärkeää, että turvatekniset ratkaisut ovat nykyaikaisia ja mukautettu uuden tekniikan mukaisiksi.

Mukautettu kotiympäristöön

Turvapuhelin Caresse Alert on suunniteltu sopimaan kaikkiin kotiympäristöihin kokonsa ja muotoilunsa suhteen. Se on varustettu korkealaatuisella kaiutinjärjestelmällä, joten puhe kuuluu selkeästi molempiin suuntiin.
Langattomaan yhteyteen perustuva hälytyspainike, joka käyttää omaa, suojattua radiotaajuutta

Tällä kannettavalla hälytyspainikkeella on helppo aktivoida Caresse Alert, joka soittaa automaattisesti turvakeskukseen tai lähiomaiselle. Langaton hälytyspainike ja turvapuhelin ovat keskenään yhteydessä oman radiotaajuuden välityksellä, joka on suojattu ja häiriötön ja varattu yksinomaan turvahälytyksille. Esteettömän näkyvyyden vallitessa kantavuus on vähintään 100 metriä.

Turvapuhelin Careline

Erilaisiin kommunikointitarpeisiin on saatavana Tunstallin uusia turvapuhelimia
Careline Anna, Careline GSM ja Careline IP.

Careline-sarjan turvapuhelimet pystyvät lähettämään hälytyksiä uusia teknisiä vaatimuksia edellyttävällä tavalla ja niissä on useita käyttäjiensä turvallisuutta lisääviä toimintoja ja ominaisuuksia.
Toiminnot

Yksi tärkeä toiminto on linkkitesti. Se tarkistaa, että turvapuhelimen ja hälytyslähetinten välinen yhteys sekä kahdensuuntainen tiedonsiirto ja aktiivinen hälytyksenvahvistus toimivat, mikä varmistaa kokoonpanon käyttöturvallisuuden. Careline Anna/GSM voi siirtää hälytykset puheyhteydellä ja ilman sitä enintään 10 esiohjelmoidulle hälytyksen vastaanottajalle analogisen televerkon ja/tai GSM-verkon välityksellä. Lisäksi Careline GSM pystyy lähettämään hälytyksen 8 hälytyksen vastaanottajalle GPRS-yhteyden kautta. Saatuaan tiedon hälytyksen vastaanottajat lähettävät hälytyksen kellonajasta ja päivästä riippuen edelleen esimerkiksi matkapuhelimiin, paikallisiin langattomiin puhelimiin tai hälytyskeskukseen. Soitto eri vastaanottajille tehdään esimääritetyssä järjestyksessä ja sisältö voi vaihdella hälytyksen tyypin mukaan. Turvapuhelin on varustettu sekä mikrofonilla että kaiuttimella ja toimii siten kaiutinpuhelimena, mikä mahdollistaa käyttäjän taholta hälytyksen aktivoinnin ohella myös puhelut ilman erillistä painikkeen painallusta. Keskustelu puhelimen välityksellä onnistuu normaalikokoisessa asunnossa ja äänenlaatu on hyvä.
Hälytyslähetin

Tx4-hälytyslähetin käyttää uutta toimintoa eli taajuushyppelyä. Siten laite voi vaihtaa toiselle taajuudelle, jos ensisijaisessa taajuudessa ilmenee häiriöitä. Hälytyksen yhteydessä Tx4 lähettää ensin toisella taajuuksista. Jos se ei saa turvapuhelimelta kuittausta, signaalin lähetys voi toistua kolmesti. Sen jälkeen Tx4 vaihtaa taajuutta ja alkaa lähettää tosella taajuudella enintään neljä kertaa. Tämä toiminto lisää käyttäjän turvallisuutta.

Tx4 muistaa automaattisesti parhaan käyttötaajuuden ja valitsee sen ensisijaiseksi. Käytettävät radiotaajuudet ovat EU:n määrittämät sosiaalisten hälytysten taajuudet 869,2125 MHz ja 868,3000 MHz.

Careline Anna/GSM mahdollistaa läsnäolon/tehtävän/valmistumisen rekisteröinnin. Määritykset voidaan tehdä helposti ja nopeasti. Ohjelmionti tehdään joko HT-III:lla tai PC-ohjelmointina.

Lisävarusteet

Hälytyslähetin Tx4:n lisäksi kokoonpanoon voidaan kytkeä kaikkiaan 16 radiosignaaliin perustuvaa hälytyslaitetta.
Tuotenumero:

- Careline Anna 022 038 02 (022 068 02 Luokka 1)
- Careline Anna I/O 022 098 02
- Careline GSM 022 048 02 (022 078 02 Luokka 1)

Turvapuhelin Caresse GSM

Turvapuhelin, jossa on useita tärkeitä toimintoja ja suojattu hälytysten siirto.

Caresse GSM on kehitetty vastaamaan turvapuhelimien tarvetta koskeviin vaatimuksiin. Puhelimessa on useita tärkeitä ja laadukkaita toimintoja ja hälytysten suojattu lähetys hälytysten vastaanottajalle. Caresse GSM voi käyttää kiinteää televerkkoa, IP-järjestelmää ja GSM-verkkoa.

Omassa kodissa on paras olla

Nykyaikaisten turvavälineiden ansiosta vanhukset ja liikuntaesteiset voivat jatkaa asumista pitempään omassa kodissaan. Oma koti on ympäristö, joka useimmille merkitsee viihtyvyyttä, turvallisuutta ja korkeaa elämänlaatua. Kehitys etenee kohti IT- ja Telecom-järjestelmiin perustuvia korkeateknologisia ratkaisuja.
Helppo mukauttaa kotiympäristöön

Turvapuhelin Caresse GSM:n kehitystyön lähtökohtana ovat olleet käyttäjän tarpeet ja mahdollisuus taata asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Caresse GSM voidaan mukauttaa vaivattomasti kaikkiin erilaisiin kottiympäristöihin, sillä se on toiminnoiltaan monipuolinen, kooltaan sopiva ja muotoilultaan tyylikäs. Se voidaan sijoittaa käytön kannalta sopivimpaan paikkaan sekä pöydälle että seinälle. Se on varustettu korkealaatuisella kaiutinjärjestelmällä, joten puhe kuuluu selkeästi molempiin suuntiin.

Caresse GSM soveltuu myös kaiutinpuhelimeksi. Siten mukana kannettavaa painiketta voidaan käyttää vastaamaan tuleviin puheluihin.
Helppo asentaa ja ohjelmoida

Caresse GSM on hyvin helppo asentaa. Se kytketään sähköpistorasiaan ja puhelinverkkoon,
joka voi olla perinteinen kuparilankaverkko, IP- tai GSM-verkko tai niiden yhdistelmä.

Turvapuhelinen asennus ja käyttöönoton määritys on vaivatonta.

Se voidaan ohjelmoida tietokoneella tai manuaalisesti pohjassa olevilla painikkeilla.

Kun turvapuhelin on kytketty, useita toimintoja voidaan etäohjelmoida hälytyskeskuksesta tai muusta hälytysten vastaanottopalvelusta. Anturit kytketään kätevällä Plug and Play -tekniikalla, jolloin turvapuhelin tunnistaa niiden läsnäolon automaattisesti.
Pieni, käyttövarma ja kätevä langaton hälytyspainike

Kannettavalla My Amie -hälytyspainikkeella on helppo aktivoida turvapuhelin niin, että se se soittaa automaattisesti turvakeskukseen tai lähiomaiselle. Langaton hälytyspainike ja turvapuhelin ovat keskenään yhteydessä oman radiotaajuuden välityksellä, joka on suojattu ja häiriötön ja varattu yksinomaan turvahälytyksille. Esteettömän näkyvyyden vallitessa kantomatka on vähintään 100 metriä. Caresse GSM -järjestelmään voidaan liittää 15 langatonta lähetintä.

Hälytyspainike on vesitiivis, joten sitä voidaan pitää mukana suihkussa ja kylvyssä.
Nykyaikainen, liitäntä GSM- ja IP-verkkoon

Tulevaisuuden uusien teknisten vaatimusten täyttämiseksi vanhustenhoidossa on nykyaikaisia turvapuhelimia kehitettävä nopean teknisen kehityksen tahdissa. IP-puhelintekniikan ja matkapuhelinverkon käyttönotto etenee jatkuvasti ja korvaa perinteiset lankapuhelimet. IP-/laajakaistatekniikan käyttö asunnoissa lisääntyy. Kuntien ja kotipalvelujen on siksi valmistauduttava turvahälytysten lähettämiseen IP- ja GSM-verkon kautta.

Caresse GSM on teknisesti edistynyt ja soveltuu käyttöön sekä kiinteässä puhelinverkossa että GSM- ja IP-verkoissa.
Korkealuokkainen turvallisuus

Kiinteässä tele- tai IP-verkossa kaapelin katkeaminen tai virtakatkos voi johtaa tilanteeseen, jossa tärkeä hälytys ei tule perille. Siten GSM-tiedonsiirto on tärkeä täydennys, joka varmistaa hälytyksen siirron langattomasti GSM-verkon kautta. Se lisää käyttäjien elämänlaatua ja turvallisuutta.

On tärkeää, että turvahälytykset välitetään hälytyksen vastaanottajalle esteettä. Kun käytössä on langattoman GSM-verkon ulkoinen siirtoantenni, kantavuus ja tiedonsiirron turvallisuus lisääntyvät merkittävästi.

Jotta voidaan varmistaa turvahälytysjärjestelmän esteetön toiminta, Caresse GSM tekee automaattisia turvatoiminnan tarkastuksia, jotka muun muassa käyvät läpi kaikki langattomat tunnistimet varmistavat, että kaikki tunnistimet ovat “läsnä” ja niiden virransyöttö ja teleyhteys toimivat. Jos ilmenee vika. järjestelmä antaa ääni- tai valomerkin. Caresse GSM voidaan myös ohjelmoida soittamaan automaattisesti hälytysten vastaanottajalle halutuin välein, esimerkiksi kerran vuorokaudessa. Tällä varmistetaan, että viestintäyhteys toimii. Jos ilmenee vika, siitä lähtee hälytys myös hälytysten vastaanottajalle.

Jos hälytyspainikkeen pariston virta on vähissä, paristovalvonta lähettää siitä hyvissä ajoin hälytyksen ja virtakatkoksen yhteydessä ladattava akku pystyy tuottamaan varavirtaa vähintään 50 tunnin ajan. Korkeamman kapasiteetin akulla varavirrran syöttöaikaa voidaan lisätä 80 tuntiin.Turvallinen langaton radiosignaaliin perustuva tiedonsiirtoyhteys luokan 1 vastaanottimella

Caresse GSM -puhelimen radiosignaalin vastaanotin täyttää radiovastaanottimia ja turvapuhelimia koskevan uuden EU-normin, joka on ollut voimassa alkaen 1.1.2008.

Normi merkitsee, että painikkeen ja turvapuhelimen radiosignaalivastaanottimen välinen tiedonsiirto on tehtävä suojatusti. Se minimoi vaaran, että muu radioliikenne häiritsee tiedonsiirtoa.

Siitek tallennin + teltonika

RUSH IV-DA

Economy -luokan digitaalitallennin huippuluokan tallenninten herkuilla. Tallennusresoluutio huikea 704x567. RUSH -sarjaan kuuluu 4, 8 ja 16 kanavaiset mallit.

   - Tallennusresoluutio 704x567
   - 1 x RCA -ulostulo, 1 x VGA -ulostulo
   - Liikkeentunnistus
   - Varmuuskopiointi LAN/USB
   - Etäkäyttö Internet Explorerilla
   - Etäkäyttö etähallintaohjelmalla
   - Sisäänrakennettu Dome kameroiden ohjaustuki
   - HiiriohjattavaTeltonika MH2000 Hätäpainike GPS/GSM

Helposti mukana kulkeva Teltonika turvapuhelin toimii vanhuksen, yksintyöskentelevän tai sosiaalityöntekijänä turvana. Nappia painamalla tarkka sijaintitieto siirtyy tekstiviestinä vastaanottajalle tai esim. hälytyskeskuksen sähköiseen karttapohjaan. Mahdollinen apu voidaan toimittaa nopeasti perille.

Ominaisuudet:

    - GPS-sijainnin tallennus sisäiseen muistiin ja lähettäminen
    - A-GPS eli avustettu GPS parantaa paikannusta kun yhteys satelliitteihin on huono
    - Etäohjaus ja ohjelmointi tekstiviestillä

Tekniset tiedot:

    - GSM-modeemi 900/1800 tai 850/1900 MHz (sisäinen antenni)
    - GPS 50 kanavaa, -160 dBm (sisäinen antenni)
    - Akku 3,7 V – 1050 mAh (Li-ion)
    - Sisäinen muisti 1 Mt
    - Merkkivalot 3 LED-merkkivaloa (akku, GSM, GPS)
    - Paino 80 g
    - Mitat 92 × 44 × 18 mm
    - Liitännät Mini USB liitäntä
    - Akun arvioitu kesto: 6 päivää (jos 1 koordinaatti tunnissa), 2 viikkoa (jos 1 koordinaatti päivässä)

TELTONIKA GH3000 Hätäpainike GPS/GSM

GH3000 on kannettava hätäpainike, jossa on matkapuhelimen toiminnot ja ominaisuudet. Tämä laite on kehitetty ihmisten, rahdin ja muiden esineiden suojaamiseen ja valvontaan. A-GPS (Assisted-GPS) vastaanotin pystyy tunnistamaan sijaintinsa koordinaatit ja lähettämään ne henkilölle tai valvontakeskukseen.

GH3000 hätäpainiketta voidaan käyttää myös GPRS-modeemina, kun se on kytketty tietokoneeseen tai navigaattorina, jos tietokoneeseen on asennettu navigointiohjelmisto. Tämän kaiken laite tekee GSM-verkon ja GPS-järjestelmän avulla.

Hätäpainike voidaan ohjelmoida aiheuttamaan hälytys, mikäli laitteen tila muuttuu: laitteen asento muuttuu yli 45 astetta, se heilahtaa nopeasti tai mikäli laite ylittää tietyn parkkialueen. Nämä toiminnot ovat hyödyllisiä esimerkiksi tilanteissa, joissa käyttäjä toimii yksin. Tällöin onnettomuuden sattuessa hätäviesti lähtee vaikka hätäpainiketta ei painetakaan.

Ominaisuudet:

* GPS-sijainnin tallennus sisäiseen muistiin ja lähettäminen
* A-GPS eli avustettu GPS parantaa paikannusta kun yhteys satelliitteihin on huono
* Etäohjaus tekstiviesteillä
* Hätäpainikkeella hälytys voidaan välittää soittona, GPRS- ja/tai SMS-viestinä
* Käyttö matkapuhelimena: soittaminen ja vastaaminen tietyistä numeroista
* Äänetön puhelu ja automaattinen vastaaminen
* Kaatumistunnistus: kallistus tai nopea heilautus
* Maantieteellinen alue ja parkkitoiminto; hälytys alueen määritetyn rajan ylityksestä
* Modeemi-käyttö tietokoneessa

Tekniset tiedot:

* GSM-modeemi 900/1800 tai 850/1900 MHz (sisäinen antenni)
* GPS 50 kanavaa, -160 dBm (sisäinen antenni)
* Sisäinen muisti 1 Mb
* Merkkivalot 3 LED-merkkivaloa
* Liitännät Mini USB liitäntä
* Akku 3,7 V – 1050 mAh (Li-ion)

* Akun arvioitu kesto ilman puheluita
– 6 päivää (jos 1 koordinaatti tunnissa)
– 2 viikkoa (jos 1 koordinaatti päivässä)

* Varastointilämpötila -20 ºC ~ +60 ºC
* Toimintalämpötila 0 ºC ~ +50 ºC
* Paino 80 g
* Mitat 92 × 44 × 18 mm

IR-Bulletkamerat

Novus NVC-EC3203H/IR

N30 on kameramallistomme ylpeys erinomaisen laadun ja järkevän hinnan vuoksi. Säänkestävä kamera sisältää laadukkaan ja tarkkaa kuvaa tuottavan SONY Super HAD II CCD- kennon. Säädettävän objektiivin ansiosta Novus soveltuu monipuolisena valvontatyökaluna haastaviinkin kohteisiin. 


    - 1/3" Sony Super HAD II CCD- kenno
    - 3,5-8 mm säädettävä objektiivi
    - Suojausluokka IP66
    - Valontarve 0 Lux
    - Valaistusteho 10-30m
    - 540 juovaa
    - Kuvakulma 33°-69°
    - Automaattinen valkotasapainon säätö
    - Sisältää jalustan
    - Video-ulostulo: BNC


Turvapuhelin STT

Uudet Careline Anna turvapuhelimet myös GSM-yhteydellä:

Careline Anna turvapuhelin tarjoaa analogisen yhteyden lisäksi
mahdollisuuden tehdä hälytykset GSM-verkkoa käyttäen.

Uuden teknologian turvapuhelin jossa on sisäänrakennettu GSM yhteys, eli et tarvitse enää lankalinjaa tai erillistä gsm-sovitinta. Turvapuhelimessa yhdistyvät kompakti koko ja sisustukseen sopiva muotoilu. Laitteen turvallisuus ja toimintavarmuus on viety huippuunsa mm. laitteen akut kestävät vähintään 100 tuntia ja hälytysrannekkeen ja alustan välinen toimintasäde on yli 100 metriä.
Emfit Lattiaturva

- Emfit Hälytinyksikkö D-1050-2G
- Emfit Lattia-anturi L-6090SL

Lattiaturva kutsuu liikkeelle lähtevälle apua, vaikka hän ei itse muistaisi sitä pyytää. Lattiaturva toimii myös ovivalvonnassa. Lattiaturva on erittäin ohut. Se voidaan hankkia siirrettävänä tai se voidaan asentaa lattiapinnoitteen alle. Patentoidun LattiaTurvan toiminta perustuu sen erittäin herkkään Emfit anturiin, joka reagoi kevyeenkin kosketukseen. Lattiaturvaan kytketty kutsulaite hälyttää, kun henkilö nousee vuoteessa istumaan ja koskettaa jaloillaan lattiaa. Hälytys tapahtuu äänimerkillä, turvapuhelimen tai hoitajakutsujärjestelmän avulla. Sitä voidaan käyttää kulunvalvontaan myös muissa tiloissa, esimerkiksi ulko-ovella.

Lattiaturvan avulla:

- saadaan tieto apua tarvitsevan aikeesta lähteä vuoteesta
- ehkäistään kaatumistapaturmia
- voidaan auttaa apua tarvitseva ajoissa vessaan
- vähennetään likapyykkiä, vaippoja ja siivouskustannuksia
- voidaan vähentää rutiininomaisia valvontatehtäviä ja käyttää
   enemmän aikaa apua tarvitseviin
 - ehkäistään karkaamisia ja eksymisiä
- omaishoitaja voi jatkuvan vahtimisen sijaan nukkua yönsä rauhassa
- parannetaan hoidonlaatua sekä työoloja


Emfit  Vuodeturva/Epilepsiahälytin

- Emfit VuodeTurva D-1070-2G
- Emfit Vuodeanturi L-4060SL

VuodeTurvan anturi asennetaan huomaamattomasti vuoteeseen patjan alle. Vuodeturva huolehtii siitä että hoitaja saa hälytyksen heti kun apua tarvitseva henkilö lähtee vuoteesta, tai halutulla viiveellä jos hän ei ole palannut sänkyyn. Vaikka hän ei itse sitä muistaisi tai kykenisi pyytämään. Patentoidun VuodeTurvan toiminta perustuu erittäin herkästi aistivaan Emfit-anturiin, joka tunnistaa kaikkein pienimmätkin liikkeet, kuten sydämenlyönnit ja hengityksen. Näiden perusteella Vuodeturva havaitsee henkilön olevan vuoteessa ja poistumisen siitä. Kutsulaite välittää tiedon poistumisesta äänimerkillä, hoitajakutsujärjestelmän kautta tai turvapuhelimen välityksellä. Se sopii käytettäväksi myös istuimella pienemmän anturin kanssa.

Vuodeturvan avulla:

- voidaan huolehtii nopeasta avunsaannista
- lisätään turvallisuutta
- helpotetaan erityisesti yöhoitajien työtä
- annetaan omaisille ja hoidosta huolehtiville levollinen mieli
- saadaan välitön hälytys kun henkilö on noussut vuoteestaan
   tai viivästetty jos voidaan antaa aika käydä omatoimisesti wc:ssä
- voidaan vähentää rutiininomaisia valvontatehtäviä ja käyttää enemmän
  aikaa apua tarvitseviin
- ehkäistään karkaamisia ja eksymisiäEmfit Epilepsiahälytin

- EpiTurva

Epiturva on epilepsiaa sairastavan turvalaite, joka hälyttää automaattisesti apua, jos henkilö saa vuoteessa ollessaan toonis-kloonisen kohtauksen. Se on ensimmäinen hälytin, joka havaitsee ja erottaa vahva lihaskrampit, kuten sellaisten, jotka liittyvät toonis-kloonisia kohtauksia, normaalin liikkeet, mutta myös tunnistaa läsnäollessa ja mikro-liikkeiden (hengitys ja syke).  Epiturva hälyttää äänimerkillä tai se voidaan kytkeä langallisesti olemassa olevaan kutsujärjestelmään tai turvapuhelimeen.
Epiturva perustuu ainutlaatuiseen teknologiaan

Epiturva koostuu vuodetunnistimesta ja hälytinyksiköstä. Epiturvan toiminta perustuu erittäin herkkään vuodetunnistimeen, joka tunnistaa henkilön liikkeet vuoteessa, jopa hengityksen ja sydämenlyönnit. Kun vuoteessa on liikettä, Epiturva tietää henkilön läsnäolon vuoteessa. Koska Epiturva havaitsee myös henkilön läsnäolon vuoteessa, se voidaan asettaa antamaan hälytys jos henkilö poistuu vuoteesta tai ei palaa vuoteeseen säädetyn ajan sisällä.

Vuodetunnistin sijoitetaan vuoteeseen patjan alle, joten se on täysin huomaamaton. Tunnistimesta kytketään johto hälytinyksikköön. Hälytinyksikkö sijoitetaan vuoteen viereen tai päätyyn seinätelineellä. Epiturvassa ei ole painorajoituksia, joten se toimii myös pienillä lapsilla.

Yke Liesivahti

– täysin automaattinen lieden turvalaite

Joka kodin turvalaite LiesiVahti katkaisee sähkön tarvittaessa liedeltä tai levyltä,
jos ne ovat unohtuneet päälle.

LiesiVahti on täysin automaattinen turvalaite, joka ei edellytä minkäänlaisia muutoksia totuttuun lieden käyttötapaan. Kun lieden levyjä kytketään päälle, erillisiä kelloja tai muita ajastimia ei tarvitse säätää, vaan LiesiVahti toimii täysin automaattisesti katkaisten virran ennalta säädetyn ajan jälkeen. Kun LiesiVahti on katkaissut virran, liesi palautuu normaalitilaan kääntämällä lieden kytkimet nolla-asentoon.

Liesivahti säätää sallitun keittoajan automaattisesti käytetyn tehon mukaan. Laite on suunniteltu erityisesti vanhuksille ja lapsiperheille.
Liesivahdin avulla lieden normaalikäyttö on turvallista

- sopii kaikkiin liesiin
- säädettävät tehotasot
- helppo asentaa jälkikäteen
- säästää lieden turhalta puhdistukselta, koska rajoittaa ylikiehumista
- estää tulipalon siinä missää savuhälytin varoittaa vain vaarasta

Saatavilla sekä 1-vaihe- että 3-vaiheversiona. Patentoitu suomalainen tuote, joka lisää olennaisesti lieden turvallisuutta.www.turvatuotesaitseff.fi